Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Det er nemt og bekvemt at handle online, men alligevel er der flere og flere, der bliver skuffede. Enten er det over service, varer der ikke levede op til forventningerne, skjulte gebyrer eller noget helt fjerde.

Især når man skal købe ting, der koster mange penge, er det vigtigt, at det går så glidende som overhovedet muligt — og at man har tillid til det sted, man handler. Det kan dog som almindelig forbruger være svært at finde ud af, om en side er troværdig eller ej.

Brug din sunde fornuft

Lad os tage et eksempel. Du skal købe en ny sofa. Efter nogen overvejelser finder du en webshop, der har tilbud på den sofa, du godt kunne tænke dig. Den koster dog stadig en del penge — og dem har du ikke lyst til at overføre til hvem som helst.

I realiteten har du ikke nogen chance for at se, hvem der står bag webshoppen. Det kan altid lige så godt være et fupnummer — for hvordan kan du vide dig sikker? Dette er en seriøs problematik, der især gør sig gældende for folk, der ikke er så vante til at handle over internettet. Se webshops med det danske e-mærke her

Heldigvis er der dog råd at hente. Der findes nemlig adskillige certificeringer, der kan hjælpe med at give et indtryk af en given webshop — så man kan få et praj om, hvorvidt bør have tillid til den eller ej.

Et af disse certificeringer er e-mærket, som du bør kigge efter, når du skal handle på nettet. Det er nemlig en garanti, der sikrer dig, at webshoppen lever op til de krav, der stilles.

Samtidig tildeler det kunderne mulighed for at give rating af butikken, så det er muligt at vurdere, om virksomheden rent faktisk lever op til de forventninger, der opbygges. På den måde kan man altså sørge for, at den butik, man handler med, er værd at have tillid til.